Tisztelt érdeklődő!

 Az autósiskola az alábbi feltételekkel vállalja az Ön „B” jármű kategóriás képzését és vizsgára bocsátását:

1.
A tanfolyamra jelentkezőknek „jelentkezési lapot” kell kitölteni, amelyet a képzőszerv térítésmentesen bocsát az Ön rendelkezésére. A képzőszerv iskolavezetője ellenőrzi, hogy Ön megfelel-e a beiskolázási feltételeknek, a vizsgára bocsátás és a vezetői engedély kiadása nem ütközik-e akadályba. Amennyiben akadályozó körülmény merül fel, akkor Önt írásban tájékoztatjuk. A tanfolyamra való beiskolázás az Ön és a Képzőszerv közötti írásbeli szerződés alapján történik.

2.
A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez előzetes orvosi alkalmassági  vizsgálaton kell részt venni, kivéve ha érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik más járműkategóriában.Az Ön vizsgára bocsátásának feltétele, hogy legalább egyes csoportú érvényes orvosi alkalmassági minősítéssel rendelkezzék. Az egyes csoportú orvosi vizsgálatot a házi orvos végzi.

3.
A vizsgaigazolás kiadásához szükséges az elsősegély-nyújtásból előírt ismeretekről szóló igazolás bemutatása. Nem szükséges ezen igazolás akkor, ha rendelkezik az alábbi végzettséggel:

A 31/1992/XII./NM rendelet alapján:

– Az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerész,
– Az Állatorvosi- Tudományi Egyetemen szerzett állatorvosi,
– Védőnői, dietetikus, mentőtiszti, gyógytornászi,
– Egészségügyi szakoktatói,
– Diplomás ápolói oklevéllel.

Tandíjak: „B” kategória

  • Elmélet (1 tanóra: 45 perc): közlekedési ismeretek 16 óra, szerkezet-üzemeltetés 4 óra, járművezetés elmélet 8 óra, összesen 28 óra: 30.000 Ft
  • Gyakorlati vezetés (1 tanóra: 50 perc) alapoktatás 9 óra, fő oktatás 20 óra, vizsga óra 1 óra. Minimálisan 580 km, 30 óra: 5.000 Ft/óra

A befizetés a képzőszervnél, vagy az oktatónál történik számla ellenében.

4.
A tanuló joga: a teljes képzési szolgáltatás igénybe vétele.

5.
A tanuló kötelessége:

  • A tandíj befizetése (maximum 4 részletben)
  • A tanórákon való részvétel
  • Esetleges hiányzás pótlása
  • Vezetésre alkalmas állapotban megjelenni

Ha a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, az elbocsátó képzőszerv úgynevezett tanuló átjelentő nyomtatványon igazolja eddig végzett tanulmányait. E nyomtatványt 3 napon belül a tanuló rendelkezésére bocsájtja az autósiskola. A tanuló abban az esetben, ha kedvezményes oktatáson vett részt, a kedvezményes tandíj és a teljes tandíj összegének különbözetét köteles az iskola részére megfizetni.

6.
A képzőszerv jogai: Szolgáltatásért járó összeg meghatározása, változtatása.

A képzőszerv kötelessége: A teljes képzési szolgáltatás folyamatos biztosítása.

7.
Oktatási helyszínek:

Elmélet: 5000 Szolnok, Jubileum tér 5. 23.em TIT

Vidéki helyszínek: Jászladány, Jászalsószentgyörgy, Újszász, Zagyvarékas

Gyakorlat: Szolnok városában

8.
Vizsgadíjak („B” kategória):

  • Közlekedési ismeretek: 4.600,-Ft
  • Forgalmi vizsga: 11.000,-Ft

A vizsgadíjat a JNKSZ-Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség pénztárába kell befizetni, és a bizonylatot a képzőszervnél leadni.

9.
A képzés felügyeletét a JNKSZ-Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség látja el. Címe: 5000 Szolnok, Indóház út 8. Tel: 56/422-603

 

A Brill Autósiskola ügyfélfogadási rendje

  • Helye: 5000 Szolnok, Jubileum tér 5 23. emelet TIT
  • Ideje: minden héten: kedden és csütörtökön 10-14 óráig